Advokátní kancelář  poskytuje  kvalifikované  právní  služby  pro  tuzemskou a zahraniční  klientelu,
to zejména na poli akciového práva a realitních obchodů. Advokátní kancelář řeší nespornou agendu
a též litigace.

Kontakty na advokátní kancelář:

GSM:   +420 603 307 827
tel.:     +420 371 651 501
fax:     +420 371 651 502

e-mail:  tomas@nachtigall.cz

  

Sídlo advokátní kanceláře:

Pravdova 1077, 342 01  Sušice
Česká republika

 

PŘÍPADNÁ SCHŮZKA JE MOŽNÁ VÝLUČNĚ PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ, RESP. EMAILOVÉ, DOHODĚ.

 

POZNÁMKA:
Advokátní kancelář neověřuje podpisy a až na zvláštní případy neprovádí úschovy a nezabývá se oblastí insolvencí.

 

 

 

Mgr. Tomáš Nachtigall
promoval s vyznamenáním na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2006), vykonával praxi advokátního koncipienta
v Praze a Plzni (2006 - 2010) a k 1.4.2010
se stal advokátem (evidenční číslo České advokátní komory: 13103).